Společenství HOŘÍCÍ KEŘ

Soubor archiválií, týkající se společenství Hořícího keře v Hradci Králové. Členové byli mj.Josef Gočár, Rudolf Medek, Prof.T.F.Šimon, Josef Váchal, Jindřich Vlček, Jan Trampota a další. Jedná se o prezenční listiny, drobné grafické díla, fotografie a další. Stolní , zčásti recesistická, zčásti parodující společnost osobností společenského života v Hradci Králové ve 30-átých letech 20.století.

PRODÁNO